Laboratoře pro testy

Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nemocnice České Budějovice
Fakultní nemocnice v Motole
Nemocnice Na Bulovce
Laboratoře Agel a. s. Ostrava
Fakultní nemocnice Brno
Laboratoř Diagnostika Ústí n. L.
Fakultní nemocnice Plzeň
Krajská nemocnice Liberec
SPADIA LAB, a. s.
Fakultní nemocnice Olomouc
VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o.
Oblastní nemocnice Trutnov a. s.
IFCOR klinické laboratoře Blansko
AESKULAB Ostrava
Lab In – Institut laboratorní medicíny KV
Slezská nemocnice v Opavě, CLMI
Nemocnice na Homolce
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Institut klinické a experimentální medicíny
GHC Genetics
Pardubická nemocnice
Litomyšlská nemocnice
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
SYNLAB , Laboratoř Praha Cube
MeDiLa spol. s r. o.
Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice a. s.
Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně
Thomayerova nemocnice
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční, a. s.
Ústav hematologie a krevní transfuze
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
CGB laboratoř, a. s., Ostrava – Vítkovice
Centrum molekulární a genové terapie Brno
EUC Laboratoře Praha
AESKULAB Hadovka Praha 6
TILIA LABORATORIES s. r. o.
Laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární a
transakční medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc